Ambitie en ontwikkeling

De veelal gewenste ontwikkelingen van organisaties hebben betrekking op  een krachtiger oriëntatie op maatschappelijke waarde, aansluiting bij externe dynamiek, aansluiting op de wensen van klanten/ cliënten/ burgers/ studenten/…, effectieve interne en externe samenwerking of bijvoorbeeld de kwaliteit en actualiteit van diensten of producten.
<–lees meer–>

    Het blijkt echter niet eenvoudig om dat te realiseren. Ontwikkelingen in die richting stuiten vaak op een diversiteit aan belemmeringen.
    • Bijvoorbeeld:
  • Het team werkt vooral vanuit eigen inzicht en perspectief, niet vanuit de klant, cliënt, burger, student, …
  • De samenwerking met andere teams of met externe partijen verloopt moeizaam.
  • De geleverde kwaliteit is niet optimaal, maar in het team spreekt men elkaar niet functioneel aan op prestaties en professioneel gedrag.
  • U wilt de processen anders organiseren, maar iedereen heeft het druk, druk, …
  • Uw professionals vragen om meer ‘professionele ruimte’, maar dat past niet goed bij de huidige interne samenwerking en sturing.

Het moge duidelijk zijn dat het overkomen van zulke belemmeringen meer vraagt dan dat uw professionals ‘goed opgeleid’ zijn. Ontwikkeling van een organisatie vergt dus ontwikkeling van professionaliteit. Maar ontwikkeling van professionaliteit kan niet zonder ontwikkeling van de organisatie.

In het volgende gaan we na welke professionele kwaliteiten nodig zijn voor de gewenste ontwikkelingen, en welke ontwikkeling dat van de organisatie vraagt.

lees verder